Partneři

Technologické centrum AV ČR
TC AV působí jako Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER), které zajišťuje podporu účasti českých týmů v evropském výzkumu, zejména v probíhajícím 7. Rámcovém programu. NICER zajišťuje činnost skupiny tzv. národních kontaktních bodů – specialistů, kteří poskytují konzultační a poradenskou činnost v jednotlivých tematických prioritách Rámcového programu. Konzultace v oblasti mobility zajišťuje národní kontaktní bod mobilita – Mgr. Petra Perutková, M.E.S.

Regionální kontaktní organizace pro rámcové programy EU
Síť regionálních kontaktních organizací pro Rámcové programy EU (NINET) zajišťuje komplexní poradenství pro zapojení regionálních výzkumně-vývojových týmů do 7. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj. Konzultační služby sítě NINET jsou, díky finanční podpoře MŠMT v rámci programu EUPRO, poskytovány bezplatně všem vědecko-výzkumným a akademickým pracovníkům z regionu působnosti jednotlivých kontaktních organizací.

Regionální kontaktní místa Euraxess
Evropská síť mobilitních kontaktních center EURAXESS postupně rozšiřuje své služby do jednotlivých regionů. V ČR činnost regionálních kontaktních míst v současné době zajišťují tyto univerzity -Karlova univerzita v Praze, České vysoké učení technické, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Hradec Králové a Vysoká škola báňská. Síť regionálních kontaktních míst se i nadále rozšiřuje, v případě zájmu o zapojení do sítě mohou zástupci univerzit kontaktovat EURAXESS centrum Praha.

Univerzity v jednotlivých regionech
Do akcí organizovaných v rámci „Měsíce mobility“ se zapojili zástupci univerzit z desíti regionů ČR – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita v Ostravě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni.