„Měsíc mobility – věda v pohybu“ je společnou iniciativou projektu PROMOTE a sítě EURAXESS. Cílem akce je, prostřednictvím série seminářů realizovaných v jedenácti regionech ČR, představit odborné veřejnosti možnosti dlouhodobé i krátkodobé mobility vědecko-výzkumných pracovníků financované z veřejných zdrojů a seznámit zájemce s bezplatnými službami, které jsou v ČR v rámci podpory mobility VaV pracovníků nabízeny.

 
Na seminářích, které proběhnou v průběhu listopadu v jedenácti městech ČR, budou mít účastníci možnost seznámit se se službami center na podporu mobility, získat základní přehled o grantových schématech orientovaných na financování krátkodobých i dlouhodobých stáží, vyměnit si praktické zkušenosti s vědci, kteří již stáže či jiné formy vědecko-výzkumné mobility absolvovali a navázat přímé kontakty se specialisty, kteří jim mohou pomoci při výběru vhodných programů na podporu mobility.

 
Akce „Měsíce mobility“ umožní začínajícím i zkušeným vědecko-výzkumným a akademickým pracovníkům (včetně studentů doktorského studia) zorientovat se ve službách a programech na podporu mezinárodní mobility, které mohou využít v rámci rozvoje své odborné kariéry. Stačí si vybrat vhodný termín a místo konání semináře, zaregistrovat se a v případě zájmu o konkrétní typ pracovního pobytu v zahraničí si přímo na semináři dohodnout individuální konzultaci.

 
Hlavními organizátory akce „Měsíc mobility – věda v pohybu“ jsou Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s., EURAXESS centrum Praha, Vysoké učení technické v Brně, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. a Ostravská univerzita v Ostravě. Hlavními partnery jsou Technologické centrum AV ČR, síť regionálních kontaktních organizací pro Rámcové programy a síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network v ČR.

 
Iniciativa „Měsíc mobility – věda v pohybu“ je financována v rámci realizace projektu Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce (PROMOTE), reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0131, který je financován v rámci programu OP VK. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.