harmonogram seminářů

02.11.2010 Most

Seminář v MOSTĚ proběhl 2. 11. 2010 od 10:00 do 13:00 hod. v prostorách Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806, 434 01 Most.
Program semináře
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Jiřina Fryčová, MŠMT, prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., prorektor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
10:15 – 10:45 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Markéta Doležalová – EURAXESS Centrum Praha
10:45 – 11:15 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie, Ing. Anna Mittnerová
11:15 – 11:30 Dotazy, diskuze
11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:10 Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy a její bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Ing. Alena Miletičová – RKO SZ Čechy
12:10 – 12:30 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Markéta Doležalová – EURAXESS Centrum Praha
12:30 – 12:50 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:50 – 13:00 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 1. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most a Regionální kontaktní organizací Severozápadní Čechy.


 

09.11.2010 Ostrava

Seminář v Ostravě proběhne 9. 11. 2010 od 10:00 do 13:00 v prostorách VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Sportovní hala VŠB-TUO, Areál VŠB-TUO, učebna 208, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
Program semináře
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Naděžda Witzanyová, MŠMT
10:15 – 10:45 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
10:45 – 11:15 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie
11:15 – 11:30 Dotazy, diskuze
11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:10 Představení regionálního centra podpory – Bc. Lukáš Straňák (Ostravská univerzita v Ostravě)
12:10 – 12:30 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
12:30 – 12:50 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:50 – 13:00 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 8. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Vysoká škola báňská a Regionální kontaktní organizací Ostrava.


 

10.11.2010 Zlín

Seminář ve Zlíně proběhne 10. 11. 2010 od 9:30 do 13:00 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, budova U44(bývalá univerzitní knihovna), posluchárna 217.
Program semináře
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR
9:45 – 10:15 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
10:15 – 10:45 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie
10:45 – 11:00 Dotazy, diskuze
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení (promítaní krátkých propagačních videí, foto slideshow)
11:30 – 11:40 Regionální kontaktní organizace Jižní Morava a její bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Kateřina Pavelková, RKO JM
11:40 – 12:00 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
12:00 – 12:30 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:30 – 12:45 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 9. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Regionální kontaktní organizací Jižní Morava.


 

11.11.2010 Brno

Seminář v Brně proběhne 11. 11. 2010 od 10:00 do 13:00 na rektorátě Vysokého učení technického v v prostorách Vysokého učení technického v Brně.
Program semináře
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Jiřina Fryčová, MŠMT, prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., VUT v Brně
10:15 – 10:45 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Viktoria Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
10:45 – 10:50 Regionální kontaktní organizace Jižní Morava a její bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Ing. Kateřina Pavelková, RKO Jižní Morava
10:50 – 11:15 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie
11:15 – 11:30 Dotazy, diskuze
11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:10 Představení Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a programu SoMoPro, RNDr. Miloš Šifalda, JCMM
12:10 – 12:30 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
12:30 – 12:50 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:50 – 13:00 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 10. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.


 

15.11.2010 Olomouc

Seminář v Olomouci proběhne 15. 11. 2010 od 9:30 do 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17. listopadu 12, Olomouc.
Program semináře
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Jiřina Fryčová, MŠMT
9:45 – 10:15 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Markéta Doležalová, Viktoria Bodnárová– EURAXESS Centrum Praha
10:15 – 10:45 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie, Mgr. Petra Perutková, M.E.S.
10:45 – 11:00 Dotazy, diskuze
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení (promítaní krátkých propagačních videí, foto slideshow)
11:30 – 11:40 Představení regionálního centra podpory
11:40 – 12:00 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Markéta Doležalová, Viktoria Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
12:00 – 12:30 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:30 – 12:45 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 12. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.


 

16.11.2010 Pardubice

Seminář v Pardubicích proběhne 16. 11. 2010 od 9:30 do 13:00 v posluchárně C 3 Univerzity Pardubice, Fakulta chemicko-technologická – nová budova, Studentská 573, Pardubice.
Program semináře
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR
9:45 – 10:15 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Viktoria Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
10:15 – 10:45 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie, Ing. Anna Mittnerová
10:45 – 11:00 Dotazy, diskuze
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení (promítaní krátkých propagačních videí, foto slideshow)
11:30 – 11:40 Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice a jeho bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Ing. Jitka Genserová, RIKoC Pardubice
11:40 – 12:00 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Viktória Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
12:00 – 12:30 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:30 – 12:45 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 15. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Regionálním informačním a kontaktním centrem Pardubice.