schedule of seminars

02.11.2010 Most

Seminář v MOSTĚ proběhl 2. 11. 2010 od 10:00 do 13:00 hod. v prostorách Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806, 434 01 Most.
Program semináře
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Jiřina Fryčová, MŠMT, prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., prorektor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
10:15 – 10:45 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Markéta Doležalová – EURAXESS Centrum Praha
10:45 – 11:15 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie, Ing. Anna Mittnerová
11:15 – 11:30 Dotazy, diskuze
11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:10 Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy a její bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Ing. Alena Miletičová – RKO SZ Čechy
12:10 – 12:30 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Markéta Doležalová – EURAXESS Centrum Praha
12:30 – 12:50 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:50 – 13:00 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 1. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most a Regionální kontaktní organizací Severozápadní Čechy.


09.11.2010 Ostrava

Seminář v Ostravě proběhne 9. 11. 2010 od 10:00 do 13:00 v prostorách VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Sportovní hala VŠB-TUO, Areál VŠB-TUO, učebna 208, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
Program semináře
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Naděžda Witzanyová, MŠMT
10:15 – 10:45 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
10:45 – 11:15 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie
11:15 – 11:30 Dotazy, diskuze
11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:10 Představení regionálního centra podpory – Bc. Lukáš Straňák (Ostravská univerzita v Ostravě)
12:10 – 12:30 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
12:30 – 12:50 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:50 – 13:00 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 8. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Vysoká škola báňská a Regionální kontaktní organizací Ostrava.


10.11.2010 Zlín

The seminar in Zlín will take place on the 10th of November 2010 at the premises of the Tomas Bata University in Zlín. Address: Štefánikova 2431, 760 01 Zlín (building U44, room 217).
Program
9:30 – 10:00 – Registration
10:00 – 10:15 – Introduction
10:15 – 10:45 – EURAXESS Czech Republic – Services offered to incoming and outgoing researchers and their family members, Ondřej Daniel (EURAXESS Centre Brno)
10:45 – 11:15 – Financial aspects of mobility for researchers (i.e. Marie Curie)
11:15 – 11:30 – Discussion (questions, remarks, additional comments)
11:30 – 12:00 – Break, refreshments
12:00 – 12:10 – Regional Contact Organization – South Moravia – and their free of charge services to researchers, Katerina Pavelkova
12:10 – 12:30 – EURAXESS Jobs Portal – How to easily search and find job vacancies in many different fields of science and research, Ondřej Daniel (EURAXESS Centre Brno)
12:30 – 12:50 – Mobility or How can I do it? – Researchers presenting their own experience with international mobility funded from public sources
12:50 – 13:00 – Discussion
13:00 – End of the seminar
Registration to this seminar is open until the 9th of November 2010.
The seminar is conducted in cooperation with Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Regionální kontaktní organizací jižní Morava.


11.11.2010 Brno

Seminář v Brně proběhne 11. 11. 2010 od 10:00 do 13:00 na rektorátě Vysokého učení technického v v prostorách Vysokého učení technického v Brně.
Program semináře
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Jiřina Fryčová, MŠMT, prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., VUT v Brně
10:15 – 10:45 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Viktoria Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
10:45 – 10:50 Regionální kontaktní organizace Jižní Morava a její bezplatné služby pro vědecko-výzkumné pracovníky, Ing. Kateřina Pavelková, RKO Jižní Morava
10:50 – 11:15 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie
11:15 – 11:30 Dotazy, diskuze
11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:10 Představení Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a programu SoMoPro, RNDr. Miloš Šifalda, JCMM
12:10 – 12:30 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Ondřej Daniel – EURAXESS Centrum Brno
12:30 – 12:50 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:50 – 13:00 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 10. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.


15.11.2010 Olomouc

Seminář v Olomouci proběhne 15. 11. 2010 od 9:30 do 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17. listopadu 12, Olomouc.
Program semináře
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Zahájení, mobilita VaV pracovníků v ČR, Jiřina Fryčová, MŠMT
9:45 – 10:15 Služby sítě EURAXESS Česká republika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, Markéta Doležalová, Viktoria Bodnárová– EURAXESS Centrum Praha
10:15 – 10:45 Financování vědecko-výzkumné mobility, program Marie Curie, Mgr. Petra Perutková, M.E.S.
10:45 – 11:00 Dotazy, diskuze
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení (promítaní krátkých propagačních videí, foto slideshow)
11:30 – 11:40 Představení regionálního centra podpory
11:40 – 12:00 Portál inzerce pracovních pozic ve vědě a výzkumu, EURAXESS Jobs, Markéta Doležalová, Viktoria Bodnárová – EURAXESS Centrum Praha
12:00 – 12:30 Mobilita v praxi – praktické zkušenosti s realizací stáže financované z veřejných zdrojů
12:30 – 12:45 Dotazy, diskuze
13:00 Zakončení semináře
Registrace na seminář je možná do 12. 11. 2010.
Seminář je realizován ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.


16.11.2010 Pardubice

The seminar in Pardubice will take place on the 16th of November 2010 in the lecture room C 3 at the Pardubice University. Address: Studentská 573, Pardubice.
Program
9:30 – 10:00 – Registration
10:00 – 10:15 – Introduction
10:15 – 10:45 – EURAXESS Czech Republic – Services offered to incoming and outgoing researchers and their family members, Viktória Bodnárová (EURAXESS Centre Prague)
10:45 – 11:15 – Financial aspects of mobility for researchers (i.e. Marie Curie), Ing. Anna Mittnerová
11:15 – 11:30 – Discussion (questions, remarks, additional comments)
11:30 – 12:00 – Break, refreshments
12:00 – 12:10 – Regional Contact Organization – Pardubice and their free of charge services for researchers, Ing. Jitka Genserová
12:10 – 12:30 – EURAXESS Jobs Portal – How to easily search and find job vacancies in many different fields of science and research, Viktória Bodnárová (EURAXESS Centre Prague)
12:30 – 12:50 – Mobility or How can I do it? – Researchers presenting their own experience with international mobility funded from public sources
12:50 – 13:00 – Discussion
13:00 – End of the seminar
Registration to this seminar is open until the 15th of November 2010.
The seminar is conducted in cooperation with Univerzitou Pardubice a Regionálním informačním a kontaktním centrem Pardubice.